vyhledat

neděle 20. března 2016

Dary Natury
Minerały powstały na naszej planecie przed milionami lat. Są one integralną częścią ziemi i ich powstawanie wpływa na interakcję wszystkich elementów naziemnych - ziemi, wody, powietrza i ognia, a także ogromnych źródeł energii, którymi są Słońce i Energia Kosmiczna.
 Kamienie naturalne powstają w wyniku oddziaływania tych samych czynników, które są niezbędne do stworzenia każdego życia. Substancje chemiczne zawarte w skałach i minerałach są takie same jak w żywych organizmach, w tym ludzi.


Ponadto każdy minerał lub krystaliczna postać stała (kryształ) w wyniku naturalnych procesów geologicznych posiada uporządkowaną strukturę wewnętrzną atomu.

Wewnętrzna sieć kryształu jest oparta na konfiguracji budowy atomów, które są powtarzane wiele razy w całej jej objętości. W skrócie: atomy sieci krystalicznej przez drgania oddziałują ze sobą, w celu wytworzenia wysokiej energii zjawiskami elektromagnetycznymi. Kamienie naturalne są zatem ogromne źródło energii, które my - ludzie, możemy nauczyć się świadomie wykorzystanie.

Agat czerwony
Agat zielony
Tekst w języku angielskim link


Žádné komentáře: